Do czego służą kompresory powietrza oddechowego?

kompresory powietrza oddechowego

Kompresor jest rodzajem sprężarki, czyli urządzeniem, dzięki któremu można uzyskać powietrze pod dużym ciśnieniem. Kompresory pozwalają na swobodne i bezpieczne oddychanie w różnych warunkach, ale wykorzystywane są także do pompowania opon, do zasilania narzędzi pneumatycznych, w zakładach lakierniczych. Sprężone powietrze, powstające w kompresorach powietrza oddechowego, stosowane są w butlach używanych przez nurków i pracowników ratownictwa chemicznego. Jak działa kompresor powietrza oddechowego i gdzie znajduje zastosowanie?

Budowa i zasada działania kompresora powietrza oddechowego

Budowa kompresora zależy od jego rodzaju. Kompresory powietrza oddechowego składają się z trzech zaworów bezpieczeństwa. We wnętrzu urządzeń odpowiadających za jakość powietrza zamontowane są filtry powietrza z wymiennym wkładem, filtry powietrza dolotowego oraz skraplacze. W środku powinien znajdować się także wskaźnik ciśnienia oleju oraz temperatury. Nowoczesne modele mogą posiadać dodatkowo licznik czasu pracy, elektroniczny monitoring stanu filtra, czy też elektryczny włącznik.

Najczęstsze zastosowania kompresorów powietrza oddechowego

Możliwość bezpiecznego oddychania musi być nieograniczona i to bez względu na miejsce oraz charakter wykonywanego zadania. Zdarzają się jednak sytuacje, które nie pozwalają na bezpieczne i swobodne oddychanie. Rozwiązaniem jest wykorzystanie kompresorów powietrza oddechowego. Urządzenia te doprowadzają świeże powietrze do środka i prowadzą wymianę z tym zanieczyszczonym. Stosuje się je podczas wykonywania prac remontowych i budowlanych, podczas inspekcji i konserwacji – jeśli istnieje niebezpieczeństwo wycieków, czy też podczas prac polegających na czyszczeniu zbiorników i ciasnych przestrzeni. Ale to nie wszystko. Czyste powietrze jest także niezbędne podczas lakierowania, korzystają z niego też nurkowie oraz pracownicy ratownictwa chemicznego.